ТИЙМ БИЛДИНГ …

Най-силната стратегия за изграждане на колективни ценности във всяка организация, институция или фирма. Ценности като единство, бързо и адекватно вземане на решения, доверие, сплотеност на екипа. Планинските райони на България предлагат фантастични условия за провеждането на най-разнообразни и многобройни програми, които ще дадат възможност на всеки член на организацията да вземе участие, да покаже лидерски умения, да вземе важни решения и да допринесе за общия успех на екипа.

Програми чрез които участниците едновременно ще се разтоварват и ще трупат ценен опит и които имат за цел да извадят най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способност за сътрудничество, чрез положителни емоции. Активностите ще насърчат участниците да разглеждат справянето с проблемите като един екип и да признаят важността на приноса, който всеки един член на отбора може да достави в постигането на екипните цели.