СТРАЖИТЕ, ПОЛЕЖАН И УШИЦИТЕ – СКАЛНИ ИСПОЛИНИ ОТ ГРАНИТЕН ПИРИН

17-18 Август

Тих ветрец меко гали златни есенни треви, а над тях внушителни скални канари и остри гранитни ръбове са устремени към небесата, сякаш ще ей сега ще пробият голямото синьо.

Епични гледки към страховито назъбени чукари и тишина нарушавана единствено от нашето присъствие и стадата диви кози, които притичват от време на време в циркусите около нас …

Кой не е оставал без дъх поглеждайки Стражите?
Този импозантен скален гребен буди страхопочитание и възхищение у всеки с мащабите си и непристъпните си отвеси …

А прехода по Стражите и изкачването на главния връх – Голямата Стража е една истинска класика на българското планинарство и несъмнено един от най-забележителните в Пирин планина.

Дълъг преход с големи денивелации, подходящ за напреднали планинари, без страх от височини и за хора в много добра физическа форма!