На 25 Януари 2021г. Инто дъ Уайлд ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Иновации и Конкурентноспособност на Европейският фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е максималната допустима стойност от 10 000лв, които ще бъдат усвоени и изразходвани за преодоляване на недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Инто дъ Уайлд изказва благодарност на Европейският съюз и Европейски фонд за регионално развитие, за предоставените средства и подкрепа за справяне с изключително трудната ситуация пред която бяхме изправени като представители на туристическия сектор.