СТЕПЕНИ НА ТРУДНОСТ В ПРОГРАМИТЕ НА INTO THE WILD

Основна наша мисия е да предлагаме интересни и иновативни програми, които да бъдат едно завършено и цялостно преживяване.
Те са пригодени за хора с най-разнообразни цели, нива на подготовка и желания.
По този начин даваме шанс на всеки, да се докосне до красотата на дивата природа и да се убеди за себе си, че ходенето в планината всъщност не е нещо свръх човешко и чак толкова непостижимо.
Освен в България и на Балканите, предлаганите от нас пътешествия са на 5 от 7те континента и много от вас често ни питат – “Ще мога ли да се справя с този трекинг?” или “Това изкачване не е ли много трудно за мен … ?”

Всъщност, около 80% от програмите ни са между 1-ва и 3-та степен на трудност – тоест по-голямата част от тях са по силите на всеки, който има нужното желание и мотивация. Тези степени в никакъв случай не означават, че трябва да се започне от първата – болшинството от хората могат да се справят с първите три категории и от първия път, стига да бъдат в някаква физическа форма, която е над нулевата. Истината е, че при правилно и постепенно натрупване на опит и физическа подготовка, всеки би могъл да се справи дори и с най-трудните ни програми!

Но никак не е лесно да се сложи проста оценка на даден преход или програма и просто да ги наречем лесни, умерени или трудни. Във всеки от тях има много фактори, които трябва да се вземат в предвид при вземането на решение, дали сте готови да се включите в определено приключение.
За да улесним избора ви, сме разработили система, която отчита цялостната трудност на дадено пътуване.

Системата ни за класифициране има за цел да отговори на един въпрос – “Подходяща ли е тази програма за мен?”

Тази система е изготвена от водачите на IntoTheWild и се отнася само и единствено за програмите на IntoТheWild. Тя е предназначена да помогне на участниците, да добият по-реална представа за дадена програма, трекинг, пътуване или изкачване и да им помогне в избора им на подходящото за тях приключение.