Инто дъ Уайлд ООД има изградена система за защита на личните данни, отговаряща на всички изисквания от регламента GDPR за администрирането и обработка на лични данни от 25.05.2018 г.

  1. Можете да се запознаете с политиката на туроператора за защита на личните данни в документа:
    ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  2. Можете да изтеглите образец за искане на информация относно начина за защита и обработка на данните ви в документа:
    ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ НА ДАННИ