Јакупица,_Солунска_глава,_шума_2013
IMG_2677-1-1030x687